У ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" 8-9 листопада 2012 року відбулась ХV Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України" (в on-line режимі). На форумі конференції (http://conf.uabs.edu.ua) було представлено 65 тез доповідей, в т.ч.:

  • перша секція: "Сучасний стан і перспективи розвитку банківської системи в посткризових умовах" (16 доповідей);
  • друга секція: "Грошово-кредитна політика у сприянні економічному зростанню" (6 доповідей);
  • третя секція: "Актуальні проблеми обліку, аналізу і аудиту в фінансовому секторі економіки" (5 доповідей);
  • четверта секція: "Проблеми і перспективи розвитку фінансового посередництва" (16 доповідей);
  • п’ята секція: "Банківський менеджмент та маркетинг: теорія і практика" (22 доповіді).

8-9 листопада відбулось обговорення (в on-line режимі) представлених доповідей. У роботі конференції активну участь приймали як науковці ДВНЗ "УАБС НБУ", так і викладачі вищих навчальних закладів, фахівці НБУ та працівники банків другого рівня з різних регіонів України (Київ, Львів, Харків, Севастополь і т.д.). Учасниками конференції було залишено понад 220 питань, коментарів та відповідей з проблем, які виносились на обговорення.

За результатами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників, сформульовані   висновки.

Оргкомітет конференції висловлює вдячність усім учасникам даного заходу та сподівається, що професійне обговорення ключових проблем функціонування банківської і фінансової систем в посткризових умовах, яке відбулось у межах даної on-line конференції, сприятиме підвищенню якості наукових досліджень учасників.