17 квітня 2014 року в Українській академії банківської справи Національного банку України відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція студентів "Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи країни: погляд у майбутнє".

Інформація про підсумки проведення конференція по кафедрах академії представлена нижче.

Викладачі кафедри іноземних мов та студенти 2-3 курсів спеціальностей "Міжнародна економіка" (групи МЕ-21, МЕ-22), "Економічна кібернетика" (група ЕК-22) та "Фінанси і кредит (фінанси)" (група Ф-22) взяли активну участь у роботі секції "Іноземні мови в умовах глобалізації економіки та інтеграції України у світову спільноту".

На обговорення було винесено 7 доповідей:

 • "Доступ України до Світової організації торгівлі та її участь в ній: переваги та недоліки" ("Ukraine’s Accession and Participation in the WTO: Advantages and Disadvantages") Бульдович Марія Сергіївна, Марченко Наталія Вікторівна (гр. МЕ-22) (Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бокун І.А.);
 • "Соціальні мережі як засіб покращення навичок володіння англійською мовою" ("Social networks as a way of improving English Skills") Гуріна Катерина Андріївна, Артеменко Аліна Сергіївна (гр. МЕ-22) (Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бокун І.А.);
 • "Поглиблена та всеосяжна угода вільної торгівлі між Україною та Европейським союзом: аналіз основних положень" ("Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between Ukraine and the EU: Analysis of the Main Provisions") Зякун Юлія В’ячеславівна, Бут Марина Миколаївна (гр. МЕ-21) (Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бокун І.А.);
 • "Інтернет та комп’ютерні мережі як інструменти інформаційної війни" ("Internet and Computer Networks as Tools of Information War") Колесник Ірина Миколаївна (гр. ЕК-22) (Науковий керівник – к.філол.н., доц. Соколова І.В.);
 • "Тіньова економіка: проблеми і шляхи їх вирішення" ("Shadow Economy: Problems and Solutions") Мураль Анна Михайлівна (гр. Ф-22) (Науковий керівник – к.п.н., доц. Ходцева А.О.);
 • "Проблеми і перспективи підвищення інвестиційної привабливості України на початку XXI століття" ("Problems and Perspectives of Increasing the Investment Attractiveness of Ukraine at the beginning of the XXI Century") Педич Анна В’ячеславівна, Ожеховський Володимир Володимирович (гр. МЕ-21) (Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бокун І.А.);
 • "Бренд як засіб управління купівельною поведінкою споживача" ("Brand as a Tool of Regulating Customers' Demand") Пилипенко Оксана Миколаївна, Гаврилін Володимир Васильович (гр. МЕ-11) (Науковий керівник – к.філол.н., доц. Гнаповська Л.В.).

Доповідачі показали високий рівень англійської мови та обізнаність у питаннях економічного характеру.

Переможцями секції "Іноземні мови в умовах глобалізації економіки та інтеграції України у світову спільноту" було визначено наступних студентів:

 • I місце – Педич Анна В’ячеславівна, Ожеховський Володимир Володимирович (гр. МЕ-21);
 • II місце - Мураль Анна Михайлівна (гр. Ф-22);
 • III місце - Гуріна Катерина Андріївна, Артеменко Аліна Сергіївна (гр. МЕ-22).

УАБС НБУ

Кафедрою банківської справи була організована робота секції "Проблеми та перспективи розвитку банківської системи: світовий та вітчизняний досвід".

У роботі секції взяли участь школярі загальноосвітніх шкіл міста Суми та студенти І-ІІІ курсів Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи НБУ", Черкаського та Львівського інститутів банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

Під час роботи секції було представлено 15 доповідей відповідної тематичної спрямованості. Журі відмітило теоретичну підготовку та високий науковий рівень досліджень доповідачів із широкого кола проблемних питань, пов’язаних із тематикою конференції.

За результатами роботи секції переможцями було визначено:

 • I місце – Разуваєв Віталій (ДВНЗ "УАБС НБУ"). Доповідь на тему "Інфляція чи дефляція: загрози та виклики для банківської системи України". Наук. керівник – к.е.н., доцент Сисоєва Л.Ю.
 • II місце – Згонник Марина (КУ Сумська середня школа І-ІІІ ступенів № 17). Доповідь на тему "Надійність комерційних банків та рейтингова система її оцінки".
 • III місце – Черноус Ірина (ДВНЗ "УАБС НБУ"). Доповідь на тему "Формалізація факторів, які впливають на формування доходів банку". Наук. керівник – к.е.н., асистент Олещук М.Г.

Робота переможців була відзначена дипломами та подарунками.

За перспективність теми дослідження "Bancassurance: перспективи розвитку в Україні" грамотою нагороджено Романицю Володимира (ЛІБС УАБС НБУ).

За активну участь у роботі конференції грамотою нагороджено Гвілаву Тамару (ДВНЗ "УАБС НБУ").

УАБС НБУ

Кафедрою фінансів було організовано роботу секції "Теоретичні та практичні аспекти розвитку фінансової системи України". Під час роботи секції було представлено доповіді студентів І-ІІІ курсів ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України" та Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. На секційному засіданні було представлено 15 доповідей за відповідним тематичним профілем.

За результатами заслуховування та обговорення студентських доповідей, поданих для участі в конференції, авторитетним журі у складі викладачів кафедри фінансів було визначено переможців:

 • І місце – Лакатош Маргарита Михайлівна (ДВНЗ "УАБС НБУ", Ф-12, 3 курс). Доповідь на тему "Ефективність системи соціального захисту та можливості її підвищення" (науковий керівник – к.е.н., доцент Конопліна Ю.С.).
 • ІІ місце – Ковтун Світлана Валеріївна (ДВНЗ "УАБС НБУ", Ф-23, 2 курс). Доповідь на тему "Фіскальна роль ПДФО в Україні" (науковий керівник – к.е.н., ас. Пахненко О.М.).
 • ІІІ місце – Чорна Дар’я Олександрівна (ДВНЗ "УАБС НБУ", БС-12, 3 курс). Доповідь на тему "Особливості аналізу та управління проблемною заборгованістю в Україні" (науковий керівник – к.е.н., ст. викладач Кубах Т.Г.).

Крім того, викладачами кафедри фінансів було визначено студентів, які особливо проявили себе за декількома номінаціями, зокрема:

 • Латинін Дамір Олександрович (БС-11, 3 курс) у номінації "Вміння вести наукову дискусію".
 • Кулик Світлана Сергіївна (Ф-12, 3 курс) у номінації "Наукова новизна теми доповіді".
 • Гринишин Ірина Богданівна (ЛІБС УБС НБУ, м. Львів) у номінації "Актуальність теми доповіді".
 • Горбовцова Альона Миколаївна (Ф-11, 3 курс) у номінації "Творчий підхід до розкриття теми доповіді".
 • Іванова Аліна Сергіївна (Ф-21, 2 курс) у номінації "Глибина аналітичного обґрунтування доповіді".

Наукова робота переможців конференції та номінантів була відзначена грамотами, а інші доповідачі отримали подяки за активну участь у роботі конференції. Викладачі кафедри бажають всім подальших успіхів, наукових здобутків та нових творчих досягнень.

УАБС НБУ

У рамках секції "Суспільство, культура, людина" кафедри соціально-гуманітарних дисциплін було створено три підсекції ("Філософські та соціологічні проблеми сучасності", "Історико-культурологічні аспекти соціально-гуманітарного знання", "Психолого-педагогічні аспекти у навчанні"), які працювали в автономному режимі. Загальна координація роботи секції здійснювалася завідувачем кафедри, доктором філософських наук, професором Мозговим І.П.

Всього виступило 47 чоловік, серед них – студенти І-ІІІ курсів УАБС НБУ, учні Конотопської гімназії та Сумської ЗОШ №17.

Переможцями секції стали (відповідно по кожній з підсекцій):

І місце:

 • Курочка Андрій (П-32) "Правові цінності життя" (науковий керівник – проф. Бойко О.П.);
 • Крамаренко Карина (П-31) "Козацька повсякденність на Запоріжжі" (науковий керівник – доц. Зякун А.І.);
 • Назаренко Олександр (ЕК-11) "Фільмотерапія і ефективність її впливу на психологію студентів" (науковий керівник – доц. Ніколаєнко С.О.).

ІІ місце:

 • Спичак Анна (П-32) "Гуманістична та авторитарна етика" (науковий керівник – проф. Бойко О.П.);
 • Попова Зоя (ЕК-32) "Культурна складова національного піднесення в період Євромайдану" (науковий керівник – доц. Троян В.Г.);
 • Таранець Дар’я (П-21) "Стиль захисту Ф. Плевако" (науковий керівник – доц. Васюріна А.О.).

ІІІ місце:

 • Івко Марія (МЕ-32) "Єговізм: специфіка віровчення і культу" (науковий керівник – проф. Мозговий І.П.).
 • Бочкарьова Тетяна, Лопатченко Світлана (Ф-22) "Комплімент у мовленні сучасної молоді" (науковий керівник – доц. Кулішенко Л.А.).
 • Мерщій Борис (Ф-12) "Міфологічні і наукові погляди про сон в житті людини" (науковий керівник – доц. Ніколаєнко С.О.).

Нагороджені заохочувальними грамотами: Таранченко Аліна (ОА-32), Курочка Андрій (П-32), Лазарєв Віталій (БС-32), Малиновська Альона, Верещака Яна, Богданов Станіслав та Коряченко Альона (учні Конотопської гімназії), Кононець Ірина та Мурай Ганна (учні Сумської ЗОШ №17).

УАБС НБУ

Викладачі кафедри міжнародної економіки, разом зі студентами економічних спеціальностей, взяли участь у роботі секції "Україна і міжнародне співтовариство: національні та глобальні пріоритети економічної взаємодії".

Цього року на конференції були презентовані наукові здобутки не лише студентів академії, але й гостей із Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ. Загалом у роботі секції була представлена 21 доповідь на актуальні теми, через що слухання відбувались у двох підсекціях.

За результатами роботи секції визначені наступні доповіді-переможці:

 • І місце – "Ключові чинники розвитку національного та міжнародного франчайзингу в Україні" (Ожеховський В.В. (гр. МЕ-21), науковий керівник - д.е.н., проф. Макаренко М.І.);
 • ІІ місце – розділили між собою доповіді "Мілтон Фрідман: неолібералізм та глобалізація" (Чорний О.І. – студент ЛІБС УБС НБУ) та "Сучасний стан глобалізаційних процесів: проблеми та перспективи" (Артеменко А.С., Гурина К.А. (гр. МЕ-22), науковий керівник - Дмитрієв Є.Є.);
 • ІІІ місце – "Європейський вектор інтеграційного розвитку України: перспективи реалізації національних економічних і політичних інтересів" (Петров Р.І., Мяло Е.В. (гр. МЕ-11), науковий керівник - к.е.н., доц. Костюк О.В.).

Крім присудження призових місць викладачами кафедри прийнято рішення про відзначення грамотами "За науковість доповіді" роботу студентки Тонкошкур М.М. "Тенденції у використанні ключових валют в міжнародних операціях" та студента Бондарєва С.І. "Роль транснаціональних корпорацій в економіці України".

У номінації "За актуальність роботи" удостоїлись нагороди робота студентки Панченко А.В. (доповідь на тему "Міжнародний ринок туризму: стан та перспективи") та студентів Казановської Д.В. і Пожар Я.О. за доповідь "Інвестиційний клімат Сумщини: сучасний стан та перспективи покращення".

Загалом конференція пройшла на високому науковому рівні, представлені доповіді викликали жваву зацікавленість та дискусії серед присутніх студентів та викладачів. Сподіваємось, що і наступного року конференція збере наукову молодь не тільки з академії, але і з інших ВНЗ України.

Викладачі кафедри менеджменту взяли участь у роботі секції "Менеджмент та маркетинг в банківському та виробничому секторах економіки". До складу секції входили підсекції, сформовані на базі кафедр:

 • "Маркетинг в банківському та виробничому секторах економіки";
 • "Менеджмент в банківському та виробничому секторах економіки".

У роботі секції взяли участь понад 40 учасників, в тому числі школярі загальноосвітніх шкіл міста Суми та студенти І-ІІІ курсів Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи НБУ", Черкаського та Львівського інститутів банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

Тематика доповідей студентів охоплювала широкий спектр проблем сучасної теорії управління та маркетингу.

Переможцями підсекція "Маркетинг в банківському та виробничому секторах економіки" було визначено наступних студентів:

 • I місце – Говорун Анастасія Вікторівна, Синєпол Вікторія Едуардівна (Ф-11);
 • II місце – Трофимченко Аріна Володимирівна,Фесенко Жанна Вартанівна (ОА-21);
 • III місце – Красюк Наталія Вячеславівна (БС-11).

Переможцями підсекція "Менеджмент в банківському та виробничому секторах економіки" було визначено наступних студентів:

 • I місце – Семенець Вікторія Петрівна (Ф-33);
 • II місце – Поліщук Олександр Іванович (БС-31);
 • III місце – Чибіряк Альона Ярославівна (МЕ-31).

Також грамотами відзначені наступні роботи.

"За актуальність дослідження":

 • Шимків Катерина Іванівна "Інноваційна політика банків в сфері банківських послуг" (Львівського інституту банківської справи Національного банку України);
 • Пісанець Поліни Михайлівни "Особливості сучасної концепції брендінгу" (Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4.)

"За практичну значимість дослідження":

 • Кручик Олександр Петрович "Розвиток продажу банківських продуктів через інтернет-канал в Україні" (Львівського інституту банківської справи Національного банку України).

Та спеціальною номінацією "Юний науковець" відмічено:

 • Богачек Єлизавета Миколаївна "Аналіз стану розвитку мережевого маркетингу у світі та в Україні" (Конотопська гімназія).

Молоді науковці продемонстрували високий рівень підготовки, творчий підхід, виступи відзначалися глибиною теоретичних досліджень в поєднанні з практичними реалізаціями запропонованих ідей.

Особливо слід відзначити, що активну участь у роботі конференції взяли молоді дослідники – студенти, які навчаються на першому курсі академії.

УАБС НБУ

У роботі секції "Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні та практичні засади" по кафедрі теоретичної і прикладної економіки виступили з доповідями 17 студентів.

За результатами секційного засідання призові місця були розподілені таким чином:

 • 1 місце Коляда Яна Ігорівна, Липка Євгенія Олександрівна (ОА-11) "Соціальний пакт як важель впливу на продуктивність праці найманих працівників".
 • 2 місце Алтинцева Оксана Сергіївна, Головко Тетяна Сергіївна (ОА-12) "Вплив протестантизму на формування соціально-трудових відносин".
 • 3 місце Середа Василь Сергійович (БС-12) "Фактори формування стратегії конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах".

Також грамотами відзначені роботи:

"За підняття актуальної теми та викликану дискусію"

 • Ємцева Катерина Юріївна, Шишоніна Ольга Геннадіївна (БС-22) "Вища освіта України в контексті реалізації інноваційної моделі розвитку економіки" (наук. керівник Гончарук Т.І.);
 • Протиняк Тетяна Олександрівна (БС-22) "Євроінтеграція: плюси та мінуси для України" (наук. керівник Синюченко М.І.);
 • Целуйко Валерія Сергіївна (БС-22) "Малий бізнес в Україні: тенденції та шляхи розвитку" (наук. керівник Гончарук Т.І.);
 • Цанкова Тетяна Юріївна (БС – 32) "Безробіття серед молоді в Україні" (наук. керівник Синюченко М.І.).

"За глибину аналітичних досліджень"

 • Бочкарьова Тетяна Олександрівна (Ф-22) "Стан розвитку фінансового ринку України в контексті індексу глобальної конкурентоспроможності" (наук. керівник Гузь М.М.).

"За наукову ерудицію"

 • Адаменко Юлія Євгенієвна, Гавришенко Оксана Станіславівна (Ф-33) "Теорія ігор – стратегія успіху" (наук. керівник Нілова Н.М.).

"За креативність"

 • Залавський Роман Владиславович, Паришкура Вадим Станіславович (Ф-33) "Игры разума" (наук. керівник Нілова Н.М.).

"За високий рівень емпірико-статистичного підходу"

 • Петренко Вероніка Миколаївна (ОА-21) "Розвиток і фінансування інноваційної діяльності та її вплив на конкурентоспроможність підприємств України" (наук. керівник Шамота Г.М.).

"За високий рівень наукової аргументованості"

 • Саєвська Оксана Петрівна (ОА-12) "Капітал здоров’я як складова людського капіталу" (наук. керівник. Ткаченко І.В.).

"За системність та глибину досліджень"

 • Горкуша Альона Іванівна (БС-32) "Оцінка конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи" (наук. керівник Овчаренко С.В.);
 • Остапенко Анна Сергіївна (ОА-12) "Проблеми жіночої зайнятості" (наук. керівник Ткаченко І.В.).

"За наукову новизну"

 • Моісеенко Марія Андріївна (Ф-31) "Основні фактори середовища та маркетингові інструменти впливу на попит і зміну купівельної поведінки споживача" (наук. керівник Нілова Н.М.).

Кафедрою вищої математики та інформатики було організовано роботу секції "Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики" (підсекції "Сучасні проблеми прикладної математики" та "Сучасні проблеми інформатики").

На засіданні підсекції "Сучасні проблеми прикладної математики" були представлені 23 доповіді студентів 1-го курсу ДВНЗ "УАБС НБУ" і вперше – доповіді учнів ССШ №2 ім. Д. Косаренка, ССШ №10 ім. О.А. Бутка, ССШ №17 та Лебединської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5.

Велику зацікавленість викликали доповіді учнів, які брали участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України (МАН) (відділення "Математика"), та доповіді школярів, в яких було представлено приклади застосування математики до дослідження економічних процесів.

Доповіді студентів 1-го курсу ДВНЗ "УАБС НБУ" засвідчили зацікавленість студентів академії у вивчені математики не лише як фундаментальної науки, а як методу дослідження та прогнозування економічних процесів.

Діапазон доповідей був достатньо широким: від "Трактату про трикутник Паскаля" до елементів теорії ігор та "Методологічних підходів до оцінки ефективності банків". Учасники конференції виступили зі змістовними доповідями, в яких підкреслювалась важливість застосування математичних методів до дослідження економічних процесів.

Переможцями підсекції було визначено наступних студентів:

І місце:

 • Кошлата Ірина (БС-33) "Методологічні підходи до оцінки ефективності банків" (науковий керівник – доц. Долгіх В.М.).

ІІ місце:

 • Таранченко Аліна (ОА-32) "Класичні парадокси в теорії ймовірностей" (науковий керівник – доц. Коломієць С.В.).

ІІІ місце:

 • Горобець Людмила (Ф-32) "Трактат про арифметичний трикутник Паскаля" (науковий керівник – доц. Малютіна Т.І.).

У роботі підсекції "Сучасні проблеми інформатики" було представлено 13 доповідей, котрі охоплювали спектр актуальних практичних та теоретичних питань сучасної інформатики. Призові місця посіли:

І місце:

 • Заєць Олег (БС-33) "Моушн-дизайн – нова ера графіки в русі" (науковий керівник – асис. Койбічук В.В.).

IІ місце:

 • Бондаренко Катерина (ОА-33) "Хмарні ПК як альтернатива сучасних комп'ютерів" (науковий керівник – доц. Яценко В.В.).

ІІІ місце:

 • Басова Юлія (Ф-32) "Економічна інформація: загальна характеристика та властивості" (науковий керівник – доц. Головань М.С.).

Доповідачі продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки, навички дослідницької роботи, володіння інформаційними технологіями, чудові ораторські здібності.

Кращі роботи будуть опубліковані у "Молодіжному науковому віснику УАБС НБУ".

УАБС НБУ

Вітаємо переможців конференції і бажаємо їм подальшого розвитку, невичерпної енергії, творчих злетів!