kruhmal   Заступник директора інституту
з питань практико-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів

Кандидат економічних наук
доцент кафедри фінансів, банківської справ ти та страхування

Дисципліни: кредитний менеджмент, інвестиційне кредитування в банку, проектне фінансування.

Сфера наукових інтересів: управління кредитним ризиком в банку, фінансова стійкість банку.

Біографія
Народилася у м. Суми. В 1997 році закінчила Сумський державний університет , отримала  диплом за спеціальністю «економіка підприємства».

Кандидат економічних наук зі спеціальності  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит (2009 р.). Тема дисертації: «Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення»

Доцент кафедри банківської справи  (2011 р.)

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Основні такі:

 1. Банківська система України : монографія [В.В. Коваленко, О.Г. Коренєва, К.Ф. Черкашина, О.В. Крухмаль] – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 187 с.
 2. Управління залученням банківських ресурсів з депозитних джерел [текст] : монографія [Ярошенко С.П., Сало І.В., Крухмаль О.В., Кобичева О.С.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 105 с
 3. Крухмаль О.В. Депозитна стратегія як фактор підвищення конкурентоспроможності банків в умовах фінансової кризи / О.В. Крухмаль, Н.Г. Євченко, О.В. Мірошниченко // Економічний простір. – 2010. - №33 – С.168-178.
 4. Крухмаль О.В. «Джерела та проблеми фінансування малих підприємств в Україні» / О.В. Крухмаль, Л.Б. Криворучко // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси і кредит». – 2010. - №2 – С. 83-86
 5. Крухмаль Е.В. Финансовое планирование в коммерческом банке в посткризисных условиях / О.В. Крухмаль // Бізнес-Інформ. – 2011. – №2 – С. 20-21.
 6. Коваленко В.В. Проблеми капіталізації та оцінювання достатності капіталу банку / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль, Ж.І. Торяник // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8 – С. 276-287.
 7. Криклій, О.А. Інструментарій оцінки операційного ризику банку [Текст] / О.А.Криклій, О.В.Крухмаль // Економічний аналіз. – 2011. – Випуск 9. – Частина 1. – С. 168-172
 8. Криклій, О. А. Система фінансового аналізу банку [Текст] / О. А.Криклій, О. В. Крухмаль // Економічний аналіз. – 2012. – Випуск 11. - Частина 1. – С. 377-383.
 9. Krukhmal, О. Financial Planning In Ukrainian Banks Under Uncertainty [Text] / О. Krukhmal, О. Kryklii, О. Lysianska // Economic potential and perspectives of Europe, Russia and CIS states / ed. by S. Stark. – Stuttgart, 2012. – P. 229-237.
 10. Крухмаль, О. В. Регулювання проблемних кредитів в банках України: теоретичні те методичні аспекти [Текст] / О. В. Крухмаль // Вісник одеського національного університету. - 2013. - Том 18. Вип. 2. - С.100-107.
 11. Krukhmal, О. Management of problem loans in the bank: influencing factors and principles of management [Text] / О. Krukhmal, О. Kryklii // Economic potential and perspectives of Europe, Russia and CIS states / ed. by S. Stark. – Stuttgart, ORT Publishing, 2014. – P. 52-61.
 12. Kryklii, О. Problem Loans Management System In Bank [Text] / О. Kryklii, О. Krukhmal // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - №5. - С.409-416.
 13. Крухмаль, О. В. Конкурентоспроможність банку та банківського продукту: фактори впливу та оцінка [Електронний ресурс] / О. В. Крухмаль, О. А. Барановська // Ефективна економіка. – 2014. – № 5.
 14. Криклій, О.А. Посилення ролі кредитної політики банків у механізмі кредитного забезпечення [текст]/ О.А. Криклій, О.В. Крухмаль // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 3 (21). – С.66-70.
 15. Крухмаль О. В. Розвиток нецінових інструментів як необхідна умова підвищення конкурентоспроможності банку на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. В. Крухмаль, Н. В. Красюк // Ефективна економіка. – 2016. – № 12. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5326

Контактна інформація:

Тел. +38(0542) 665-110
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Кабінет: К2-350