Рада із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІБТ «УАБС» створена наказом ректора Сумського державного університету №0526-І від 2 вересня 2016 р.

Голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІБТ «УАБС» - заступник директора з методичної роботи, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Пахненко О.М.

Вчений секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІБТ «УАБС» - к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Дехтяр Н.А.

Технічний секретар Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІБТ «УАБС» - фахівець 1-ої категорії Шелюк А.А.

Персональний склад членів Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІБТ «УАБС»

План роботи на 2016-2017 навчальний рік

Протокол засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти №1 від 04.10.2016

Протокол засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти №2 від 15.11.2016