19 квітня 2012 р. в академії відбулася ХV студентська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє".

В рамках конференції працювала підсекція "Теоретико-правові проблеми розвитку банківської системи України", організована кафедрою державно-правових дисциплін під керівництвом завідувача кафедри Ткаченка Анатолія Олександровича. На пленарному засіданні підсекції були заслухані десять повідомлень студентів юридичного факультету: Бойко Олени, Козинець Олени, Козирки Валерія, Кононихіна Сергія, Кравцової Олени, Мусієнко Наталії, Острого Дмитра, Проскурні Катерини, Склярова Олексія, Ткаліч Маргарити, Товстої Валерії.

Доповіді студентів характеризуються високим науковим рівнем, та в більшості випадків, легкістю та доступністю викладу матеріалу. Свідченням цього є висока активність слухачів, які з зацікавленістю ставили перед виступаючими актуальні питання та гострі дискусії, що при цьому виникали. Особливо слід відмітити активну участь у роботі секції студентів групи П-12 Мусієнко Наталії та Острого Дмитра, а також студентки групи П-01 Проскурні Катерини.

З особливим інтересом учасники конференції сприйняли доповідь Бойко Олени з на тему "Неопатримоніальні ознаки політичної системи України", Кравцової Олена на тему "Проблема лобізму в Україні", Козирки Валерія і Кононихіна Сергія на тему "Еволюція партійної системи України", Проскурні Катерини на тему "Порівняльно-правова характеристика місцевого самоврядування в України і Франції".

За результатами роботи підсекції кращими були визнані:

  • 1-е місце Козирка В. (гр. П-91) та Кононихін С. (гр. П-93), науковий керівник - Стогова Ольга Володимирівна
  • 2-е місце Бойко О. (гр. П-91), науковий керівник - Стогова Ольга Володимирівна та Острий Д. (гр. П-12), науковий керівник - Ткаченко Анатолій Олександрович
  • 3-е місце Проскурня К. (гр. П-01), науковий керівник Ткач Марія Павлівна, Козинець О. (гр. П-11), науковий керівник - Ткаченко Анатолій Олександрович, Ткаліч М. (гр. П-03), науковий керівник - Тимошенко Ірина Василівна