Структура конференції.

Секції, підсекціїАуди-торія, корп.Відповідальна особа
1 секція. Теорія та практика розвитку банківської справиСало І.В.- д.е.н., професор
Підсекція 1. Модернізація банківської системи України в контексті розвитку світової та національної економікКоваленко В.В. – к.е.н., доцент
Підсекція 2. Забезпечення конкурентоспроможності банків України в контексті розвитку світової та національної економікКоренєва О.Г. – к.е.н., доцент
2 секція. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи УкраїниЛєонов С.В. – д.е.н., доцент
Підсекція 1. Актуальні проблеми розвитку фінансової системи УкраїниКонопліна Ю.С.- к.е.н., доцент
Підсекція 2. Актуальні проблеми розвитку фінансів суб’єктів господарюванняБоярко І.М. – к.е.н., доцент
3 секція. Менеджмент та маркетинг в банківській системіВасильєва Т.А. - д.е.н., професор
Підсекція 1. Менеджмент фінансово-кредитних установ та виробничих підприємствГончаренко Т.П. - к.е.н., доцент
Підсекція 2. Маркетинг в банківському і виробничому секторах економікиБондаренко А.Ф. - к.т.н., доцент
Підсекція 3. Проблеми безпеки життєдіяльності працівників банківських установ та виробничих підприємствКривич Я.М. - асистент
4 секція. Перспективи розвитку національної та регіональної економікиВасильєва Т.А. - д.е.н., професор
Підсекція 1. Проблеми та перспективи розвитку національної економікиЛопаткіна І.В. - ст.викладач
Підсекція 2. Проблеми розвитку регіональної економіки та екологіїМартиненко В.О. - к.н. з державного управління, доцент
5 секція. Правові проблеми розвитку банківської системи УкраїниІ корп.Сухонос В.В. – д.ю.н. професор
Підсекція 1. Теоретико-правові проблемиІ корп.Ткаченко А.О. – к.і.н., доцент
Підсекція 2. Публічно-правові аспекти розвитку банківської системиІ корп.Лук’янець Д.М. – д.ю.н., професор
Підсекція 3. Цивільно-правові аспектиІ корп.Чернадчук В.Д. - д.ю.н., професор
6 секція. Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіціГриценко К.Г. - к.т.н., доцент
7 секція. Сучасні тенденції гармонізації бухгалтерського обліку, аналізу і аудитуЖуравка Ф.О. – д.е.н., доцент
Підсекція 1. Сучасні дослідження теорії і практики облікуБурденко І.М. - к.е.н., доцент
Підсекція 2. Проблеми організації і методики аудитуСлободяник Ю.Б. – к.е.н., доцент
Підсекція 3. Актуальні проблеми та перспективні методи аналізу економічних процесівПластун О.Л. – к.е.н., доцент
8 секція. Іноземні мови в умовах глобалізації економіки та інтеграції України у світову спільнотуСоколова І.В. - к.філол.н., доцент
9 секція. Теорія і практика реформування економічної системи УкраїниКривенко Л.В. - д.е.н., професор
Підсекція 1. Проблеми розвитку економічної теоріїСинюченко М.І. – к.е.н., доцент
Підсекція 2. Актуальні проблеми прикладної економіки: погляд молодіДутченко О.М. – к.е.н., доцент
10 секція. Інформаційно-математичні методи та моделі в економіціЯценко В.В. - к.т.н., доцент
Підсекція 1. Інформаційні методи та моделі в економіціЯценко В.В. - к.тех.н., доцент
Підсекція 2. Математичні методи та моделі в економіціДолгіх В.М - к.ф/м. н., доцент
11 секція. Суспільство, культура, людинаІ корп.Мозговий І.П. - д.філос.н.,професор
Підсекція 1. Філософські та культурологічні проблеми сучасностіІ корп.Бойко О.П. - к.філос.н., професор
Підсекція 2. Історико-політичні аспекти соціально-гуманітарного знанняІ корп.Троян В.Г. – к.і.н., доцент
12 секція. Фінансово-економічні проблеми розвитку глобалізованого світуМакаренко М.І. - д.е.н., професор
Підсекція 1. Фінансово-економічний розвиток світової економіки на сучасному етапіД’яконова І.І. – д.е.н., доцент
Підсекція 2. Міжнародна економіка на сучасному етапі глобалізаціїХомутенко Л.І. – к.е.н., доцент
Підсекція 3. Financial Markets and Institutions: Globalisation during the Crisis (Фінансові ринки та корпоративні структури: глобалізація в умовах кризи)Костюк О.М. – д.е.н., доцент